Normes del club

1 -  No està permès de sortir del circuit o camí marcat per l'organització

2 -  Els tirs han d'efectuar-se des de les piquetes instal•lades a tal efecte i sempre
     sobre la diana corresponent.

3 -  Queda totalment prohibit efectuar tirs a l'aire.

4 -  Està prohibit invertir el sentit del circuit.

5 -  L'Arquer ha de recollir totes les fletxes que es trenquin en la pràctica del tir, i té l'obligació
     de mantenir el circuit net (llaunes, paper, plàstic, etc.).

6 -  En cas de cerca de fletxes, l'arquer està obligat a posar sobre la diana el corresponent senyal de “cerca de fletxes”
     per a evitar possibles accidents. Tot arquer que en arribar al punt de tir visualitzi el senyal de “cerca de fletxes”
     haurà d'esperar a tenir la diana lliure.

7 -  Queda terminantment prohibit FUMAR o ENCENDRE FOC fora de les zones habilitades (àrees de descans).

8 -  L'arquer està obligat a respectar qualsevol senyal o indicació que l'organització posi
     dins del circuit.
                           
9 -  L'arquer haurà de dur en un lloc visible la LLICÈNCIA FEDERATIVA i EL CARNET DEL
     CLUB AL QUE PERTANY.

10 - Està prohibida la utilització de FLETXES AMB PUNTA DE CAÇA sobre qualsevol diana
     que no estigui preparada per a aquesta finalitat.

11 - Està totalment prohibit tensar l'arc, amb o sense fletxa, en qualsevol direcció
     que no sigui la de tir marcat amb la seva corresponent piqueta o dianes d'escalfament.

12 - Queda totalment prohibit CAÇAR O DONAR MORT a qualsevol animal dins del circuit, així com
     ATEMPTAR  DE QUALSEVOL FORMA CONTRA LA NATURA (trencar branques o qualsevol altre tipus
     d'obstacle natural).

13 - L'arquer es responsabilitza de tot allò que li pugui succeir per l'incompliment de qualsevol
     dels punts aquí exposats, així com de les persones que tingui al seu càrrec.
                              
14 - L'arquer ha de ser educat i cortès amb la resta d'arquers, no insultar ni ofendre a ningú i
     respectar tant les persones com les instal•lacions.
                          
15-  En el cas de portar animals de companyia, l'arquer és responsable del seu comportament,
     tenint cura que no entri sobtadament en línia de tir, així com de portar-lo amb la seva
     corretja i morrió.